Psycholoog of Psychosociaal Therapeut | 15 juni 2020

Image Psycholoog of Psychosociaal Therapeut

In Nederland maken we veelal onderscheid tussen reguliere psychologische hulpverlening: de GGZ en de alternatieve psychologische hulpverlening, ofwel in dit geval, de psychosociaal therapeut. Ik heb daarom de belangrijkste verschillen hieronder vermeld.
 

Een psychosociaal therapeut heeft een vierjarige hogere beroepsopleiding gevolgd. In deze therapie gaat het om het onderzoeken van belemmerende patronen en dieper liggende blokkades bij de cliënt. In de therapie staat de hulpvrager met zijn hulpvraag centraal. Psychosociale therapie is laagdrempelig.

Psychosociale therapie omvat een gevarieerd aanbod van methoden afgestemd op jouw proces en tempo. Hierdoor zal de draagkracht, regie en eigen verantwoordelijkheid van het leven van de cliënt toenemen. Simpel uitgelegd behandelt de psychosociaal therapeut tijdelijke problematiek bij psychologisch gezonde mensen zoals bijvoorbeeld gebrek aan zelfvertrouwen, angsten, depressie, rouw en verlies, stress problematiek, eenzaamheidsgevoelens, relatieproblemen etc.

Bij psychosociale therapie is er geen verwijzing van de huisarts nodig. En je eigen risico van € 385,- vervalt.
 

Een psycholoog heeft minimaal een vierjarige wetenschappelijke studie Psychologie aan de universiteit gevolgd en maakt veelal gebruik van gesprekstherapie.
Een gezondheidspsycholoog (GZ-psycholoog) heeft na de universitaire studie psychologie een postdoctorale beroepsopleiding van twee jaar gevolgd. Een GZ psycholoog of een psychiater mag ook een DSM- diagnose stellen. Zwaardere problematieken als ernstige gedrags- of persoonlijkheidsstoornissen, worden behandeld door de gespecialiseerde GZ-psycholoog, psychotherapeut en/of psychiater.

De psychologische begeleiding valt onder de basis verzekering. Je hebt hiervoor een verwijzing van de huisarts nodig. In 2017 is het verplicht eigen risico van € 385,- per jaar van toepassing. Dat betekent dat de eerste  € 385,- voor jouw eigen rekening is.