Even voorstellen | 17 mei 2020

Image Even voorstellen

Mijn naam is Carlijn Nagel. Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd geweest in het verbeteren van processen. Ik zag het als uitdaging om zaken die vanzelfsprekend leken bewust te onderzoeken en te begrijpen. Ik koos er daardoor voor om mij hierin te specialiseren en ben als Technisch Bedrijfskundige afgestudeerd en aan de slag gegaan binnen grote technische en logistieke organisaties.

In 2013 kreeg ik last van burn-out klachten waarbij het voor mij duidelijk werd dat hetgeen ik al die tijd al deed, mij net niet de voldoening gaf die ik zocht. Ik wilde weldegelijk processen verbeteren maar mijn hart lag meer bij de mens. Zeker nadat ik ging begrijpen dat ik vaak meer bezig was met het begeleiden van mensen, die bij het project betrokken waren, dan het doorvoeren van het oorspronkelijke verbeterplan.

Ondanks mijn klachten wist ik mijzelf staande te houden op het werkvlak. Pas op een later moment waarin ik nog altijd op de wachtlijst stond voor specialistische hulp werden mijn klachten erger en wist ik ze niet meer onder controle te houden. Ondanks de welwillendheid van mijn werkgever om mij te helpen, bleken de kwaliteiten hiervoor niet binnen handbereik. Uiteindelijk had dit dan ook een lang verzuim tot gevolg waarin ik op een intensieve manier onder begeleiding aan mijzelf heb gewerkt.

Nadat ik mijn behandeling succesvol wist af te ronden ontstond er een verlangen om iets met deze ervaring te gaan doen. En niet alleen voor anderen in soortgelijke situaties maar ook voor organisaties die hiermee te maken krijgen. Het is dan ook vanuit dit verlangen dat ik besloot mijn kennis en ervaring te bundelen en mij te gaan specialiseren in coachen van mensen.

Na het afronden van de opleiding tot stresscounselor ben ik sinds 2016 werkzaam als professioneel counselor. In 2018 besloot ik mijn werkzaamheden uit te breiden en schreef ik mijn centrum in bij de Kamer van Koophandel. In 2020 heb ik mijn specialisatie aangevuld met een diploma tot psychosociaal therapeut verlies- en traumaverwerking.

Mijn missie
Door middel van mijn ervaring en opgedane kennis wil ik graag een luisterend oor en helpende hand bieden aan eenieder die hier behoefte aan heeft. Ik ben van mening dat het hebben van een onderzoeks- of hulpvraag niet per se een risico op uitval hoeft te betekenen. Ik streef er dan ook naar om kwetsbaarheid naast functionaliteit te laten bestaan.