Doel

Uit eigen ervaring weet ik dat er soms een moment komt waarop je je geen raad meer weet met jezelf, anderen en/of het leven. Ik heb het, juist dan, als prettig ervaren dat ik niet alleen was. Ik heb onder begeleiding mogen leren dat het OK is om, wanneer je zelf het overzicht verliest, zo nu en dan iemand een stukje met je mee te laten lopen. Centrum POZB wil je dat luisterende oor bieden en je begeleiden naar eigen regie waardoor je het leven weer in eigen hand kan nemen.

Voor wie?

De hulp die Centrum POZB kan bieden is bedoeld voor mensen die vastlopen in hun leven en zich gevangen voelen door eigen gedachten, emoties en/of pijnklachten.

De hulpvragen waarmee je bij het centrum terecht kunt zijn daardoor uiteenlopend.

  • Een verlies- of traumatische ervaring
  • Stress
  • Onzekerheid of een laag zelfbeeld
  • Gevoelens van angst en paniek
  • Moeite met begrijpen van eigen emoties
  • Problemen in relatie tot anderen
  • Problemen op het werk

Mijn werkwijze

Tijdens het eerste intakegesprek richt ik mij met jou op het onderzoeken van je hulpvraag. Naar aanleiding van dit gesprek stellen we samen een plan op waarbij we ons richten op handvatten die jou ondersteunen.

Ik ben van mening dat je op een gegeven moment ook zelfstandig in staat bent om de grip te behouden door verantwoordelijkheid te dragen voor je eigen leven. De handvatten die ik hiervoor aanreik zijn op lange termijn dan ook zelfstandig te gebruiken.

"De situaties die we meemaken in ons leven kunnen we niet veranderen, de manier hoe we daarmee omgaan gelukkig wel."