Carlijn Nagel

Foto Carlijn Nagel

Mijn naam is Carlijn Nagel, 29 jaar oud en woonachtig in Brunssum. Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd geweest in het verbeteren van processen. Ik zag het als uitdaging om zaken die vanzelfsprekend leken bewust te onderzoeken en te begrijpen. Ik koos er daardoor voor om mij hierin te specialiseren en ben als Technisch Bedrijfskundige afgestudeerd en aan de slag gegaan binnen grote technische en logistieke organisaties.

In 2013 kreeg ik last van burn-out klachten waarbij het voor mij duidelijk werd dat hetgeen ik al die tijd al deed, mij net niet de voldoening gaf die ik zocht. Ik wilde weldegelijk processen verbeteren maar mijn hart lag meer bij de mens. Zeker nadat ik ging begrijpen dat ik vaak meer bezig was met het begeleiden van mensen, die bij het project betrokken waren, dan het doorvoeren van het oorspronkelijke verbeterplan.
Ondanks mijn klachten wist ik mijzelf staande te houden op het werkvlak. Pas op een later moment waarin ik nog altijd op de wachtlijst stond voor specialistische hulp werden mijn klachten erger en wist ik ze niet meer onder controle te houden. Ondanks de welwillendheid van mijn werkgever om mij te helpen bleek dat de kwaliteiten hiervoor niet binnen handbereik waren. Uiteindelijk had dit dan ook een lang verzuim tot gevolg waarin ik op een intensieve manier onder begeleiding aan mijzelf heb gewerkt.

Nadat ik mijn behandeling succesvol wist af te ronden ontstond er een verlangen om iets met deze ervaring te gaan doen. En niet alleen voor anderen in soortgelijke situaties maar ook voor bedrijven die hiermee te maken krijgen. Het is dan ook vanuit dit verlangen dat ik besloot mijn kennis en ervaring te bundelen en mij te gaan specialiseren in coachen van mensen.

Ik heb een studie gevolgd tot stresscounselor bij Sonnevelt Opleidingen en ben sinds 2016 werkzaam als professioneel counselor. Daarnaast ben ik in 2017 gestart met de opleiding tot therapeut verlies- en traumaverwerking bij Centrum Marieke de Bruijn.

Centrum POZB

Centrum POZB staat voor Persoonlijke Ondersteuning en Ziekteverzuim Begeleiding en is een centrum voor psychosociale ondersteuning op zowel werkgebied als privé.

Centrum POZB wil mensen de kans geven om weer regie over eigen leven te kunnen hebben nadat zij deze regie, of het gevoel ervan, door omstandigheden zijn verloren. Ook mensen preventief voorzien van handvatten staat centraal, waardoor men sterker in eigen schoenen kan blijven staan wanneer situaties, werk of privé, hierom vragen.

Mijn visie

Door middel van mijn ervaring en opgedane kennis wil ik graag een luisterend oor en helpende hand bieden aan eenieder die hier behoefte aan heeft. Ik ben van mening dat het hebben van een hulpvraag niet per se een risico om uit te vallen betekent. Ik streef er dan ook naar om kwetsbaarheid naast functionaliteit te laten bestaan.